Genel Tarama

E-Dergi

Katalog

Üniversitemizin satın aldığı basılı ve elektronik kaynaklara arama servisini kullanarak erişebilirsiniz.

bilksek

Ege iversitesi
K羹t羹phane ve Dok羹mantasyon Daire Bakanl覺覺 Teknik Hizmetler ube M羹d羹rl羹羹

Tel:
388 46 42 / 118-168
Dahili:
2125 / 118-168
e-posta:
ef K羹t羹phaneci: ali.cemal.demir@ege.edu.tr

VER襤TABANLARI

 KULLANIM REHBER襤

 AIKLAMA

Academic Search Complete (EBSCOHOST)

T覺klay覺n覺z

D羹nya 羹zerindeki en kapsaml覺 multi - disipliner tam metin bilgi bankas覺d覺r.     

ACSESS Digital Library

T覺klay覺n覺z

Ziraat konu alaninda yayin yapan American Society of Agronomy, Crop Science Society of America ve Soil Science Society of America derneklerine ait dergiler, kitaplar ve toplanti sunumlarina 2010 yilindan günümüze erisebilirsiniz.   

Association for Computing Machinery (ACM)

T覺klay覺n覺z

ACM Digital Library veritaban覺, bilgisayar, elektrik ve elektronik ile igili dergileri kapsamaktad覺r.     

American Academy of Pediatrics (AAP)

T覺klay覺n覺z

American Academy of Pediatrics (AAP) tarafindan yayinlanan Pediatri konusundaki 5 Adet dergiye erisim saglanmaktadir.     

American Chemical Society (ACS)

T覺klay覺n覺z

Kimya konusunda ACS taraf覺ndan yay覺nlanan 36 derginin say覺lar覺na tam metin olarak eriilebilir.     

American Institute of Physics (AIP)

T覺klay覺n覺z

Fizik konusunda American Institute of Physics'e ait 22 adet dergiye eriilebilir.     

American Society of Civil Engineers (ASCE)

T覺klay覺n覺z

eitli m羹hendislik konular覺nda 30 adet dergiye tam metin olarak eriebilirsiniz.     

ASTM DL & IHS Standards Expert

T覺klay覺n覺z

1898 y覺l覺nda kurulmu, 100'den fazla farkl覺 羹lkeden 30,000'den fazla 羹yeye sahip standart gelitiren kurulutur. ASTM; materyaller, 羹r羹nler, sistemler ve hizmetler i癟in standartlar gelitirir ve yay覺nlar. Ana 癟al覺ma alan覺; 羹retim teknolojileri alanlar覺nda test ve materyallerde ar-ge ve standardizasyonu gelitirme faaliyetleridir. T羹m m羹hendislik disiplinlerini kapsar.     

American Physical Society (APS)

T覺klay覺n覺z

Fizik ile ilgili American Physical Society dergilerine tam metin eriim salar.     

BioOne

T覺klay覺n覺z

Biyoloji, ekoloji ve 癟evre bilimleri konular覺nda 150'nin 羹zerinde dergiyi kapsayan BioOne; y羹ksek kalitede ve lider durumunda olan kaynaklar覺 bir araya toplayan veritaban覺d覺r.     

BMJ Online Journals

T覺klay覺n覺z

Klinik uzmanl覺k alanlar覺, halk sal覺覺 ve kan覺ta dayal覺 tip alanlar覺ndaki dergilere eriim salar. Lisans Anlamas覺n覺n ge癟erli olduu 20 Nisan 2007-19 Nisan 2009 tarihleri aras覺ndaki say覺lara tam metin eriim m羹mk羹nd羹r.     

Business Source Complete (EBSCOHOST)

T覺klay覺n覺z

Ekonomi ve ilikili akademik disiplinlerde 羹retilmi, d羹nyan覺n en kapsaml覺 tam metin veritaban覺d覺r. Veritaban覺 i癟erisindeki tam metin makaleler, 1886'l覺 y覺llara kadar geriye gitmesinin yan覺 s覺ra, 1.200'den fazla akademik dergide yay覺nlanan makalelerin at覺f bilgilerine de erimek m羹mk羹nd羹r.    

CAB Abstracts

T覺klay覺n覺z

Ziraat ve uygulamal覺 yaam bilimleri konular覺n覺 kapsayan en kapsaml覺 uluslararas覺 veritaban覺d覺r.     

Cambridge

T覺klay覺n覺z

Cambridge University Press taraf覺ndan 癟覺kar覺lan fen bilimleri, teknik, t覺p,ziraat,eczac覺l覺k, din, beceri ve sosyal bilimler konular覺n覺 kapsayan 175 adet dergiye tam metin eriim salar.    

Cochrane Library

T覺klay覺n覺z

Hasta bak覺m alanlar覺ndaki (hastaneler, sal覺k kurulular覺 vb.), her d羹zeyde arat覺rma, 繹renme, finanse etme ve idare etmeden sorumlu olanlar覺 bilgilendirmek i癟in y羹ksek kalitede veri salayan veritabanlar覺n覺 i癟eren bir koleksiyondur.     

ChemSpider 

T覺klay覺n覺z

28 milyondan fazla kimyasal yap覺 ve bu yap覺lara ait detaylar veren 羹cretsiz bir kimyasal yap覺 veri taban覺d覺r. 400'den fazla kaynaktan 癟ekilen verilerle ChemSpider, tek bir ara y羹z alt覺ndan kullan覺c覺lara kapsaml覺 arat覺rmalar yapma imkan覺 sunmaktad覺r.     

Dentistry & Oral Sciences Source

T覺klay覺n覺z

Di hekimligi konusunda 210'dan fazla temel akademik derginin indekslenip 160'dan fazlasinin tam metin olarak yer aldigi Dentistry & Oral Sciences Source'ta ayrica onlarca kitaba, konferans kaydina ve dergiye tam metin olarak eriebilirsiniz.     

DynaMed

T覺klay覺n覺z

Hekimler ve dier sal覺k profesyonelleri i癟in hasta bak覺m覺na y繹nelik tasarlanm覺 olan DynaMed d羹nyan覺n en kapsaml覺 ve en g羹ncel kan覺ta dayal覺 klinik referans arac覺d覺r.    

EBRARY

T覺klay覺n覺z

43,000'in 羹zerinde tam metin elekronik kitap i癟eren Ebrary Academic Complete E-Kitap veritaban覺, ebrary firmas覺na ait 6 akademik koleksiyonun tamam覺nda ve binlerce haritay覺 kapsamaktad覺r.    

EBRARY (H1N1) VER襤TABANI

T覺klay覺n覺z 

Bula覺c覺 H1N1(domuz gribi) ile ilgili interaktif dokumanlar覺n bulunduu arama platformunu ifresiz olarak eriime sunmaktad覺r.    

EMERALD

T覺klay覺n覺z 

襤letme, ekonomi, insan kaynaklar覺, y繹netim, pazarlama, kalite, bilgi y繹netimi,eitim,k羹t羹phane, m羹hendislik gibi konularda 121 dergiye tam metin eriim salanmaktad覺r.    

ERIC

T覺klay覺n覺z

Eitim literat羹r羹ne ve kaynaklar覺na eriim salamaktad覺r. 1966'dan g羹n羹m羹ze kadar 1.4 milyondan fazla kay覺t i癟eren ERIC, 337,000 tam metin dok羹man sunmaktad覺r.    

GreenFILE

T覺klay覺n覺z 

Doa ile ilgili multidisipliner bir veri taban覺 olan GreenFILE, 癟evre ile tar覺m, eitim, hukuk ve teknoloji gibi 癟eitli disiplinler aras覺ndaki balara dikkat 癟eker.    

Hiperkitap Veritaban覺 (Yeni)

T覺klay覺n覺z 

T羹rkiye'nin ilk online T羹rk癟e tam metin elektronik kitap veritaban覺d覺r.    

IEEEXPLORE/ IEL

T覺klay覺n覺z

Elektrik-elektronik m羹hendislii, bilgisayar bilimleri, uygulamal覺 fizik ve biyomedikal/biyoteknoloji alanlar覺nda IEEE'nin 122 dergisi, IEE'nin 21 dergisi ve toplamda 7170 konferans覺n, 1988 y覺l覺ndan itibaren t羹m i癟eriine tam metin olarak eriim salar.     

Iktisat Isletme ve Finans Dergisi

T覺klay覺n覺z

Ayl覺k olarak yay覺nlanan, iktisat, iletme ve finans alanlar覺nda makaleler sunan uluslararas覺, hakemli akademik bir dergidir.     

Institute of Physics (IOP)  

T覺klay覺n覺z

Fizik, Biomedikal M羹hendislii, Malzeme M羹hendislii, Elektrik, Makina ve Bilgisayar M羹hendislii konular覺n覺 kapsamaktad覺r.     

iThenticate

T覺klay覺n覺z

Akademik 癟al覺malardaki intihalleri tespit etmek amac覺yla iThenticate program覺, TUB襤TAK ULAKB襤M taraf覺ndan 羹niversitemiz eriimine a癟覺lm覺t覺r.Program dorudan akademik yay覺nlar覺n deerlendirilmesi ile ilgili (Y羹ksek Lisans - Doktora tezleri ve 繹renci 繹devleri hari癟 ) kapsaml覺 bir akademik i癟erie sahiptir.       

JSTOR

T覺klay覺n覺z

Antropoloji, Arkeoloji, Ekoloji, Amerika ve Afrika 癟al覺malar覺, Asya 癟al覺malar覺, Bitki Bilimi,iletme, Orta Dou al覺malar覺, Ekonomi, Maliye, Eitim, Fen Bilimleri, Tarih Bilimi, Dil, Edebiyat, Latin Amerika al覺malar覺, Felsefe, Siyaset Bilimleri, N羹fus Et羹dleri, Sosyoloji, Corafya,襤statistik ve Matematik gibi konularda 353 hakemli dergiyi kapsamaktad覺r.    

Journal Citation Reports (JCR)

T覺klay覺n覺z

Bilimsel dergilere ait etki fakt繹rlerini ve performans 繹l癟羹mlerini i癟eren bir veritaban覺d覺r.    

LWW Total Access Collection (OVID)

T覺klay覺n覺z

T覺p konusundaki 209 adet dergiye tam metin eriim salar.     

MathsciNet

T覺klay覺n覺z

Matematik ve matematiin uygulama alanlar覺 olan M羹hendislik, Fizik, Bilgisayar gibi konularda t羹m d羹nyada yay覺nlanmakta olan makalelerin 繹zet deerlendirmelerini i癟ermektedir.     

MEDLINE

T覺klay覺n覺z 

T覺p ve sal覺k bilimleri alan覺ndaki temel dan覺ma kayna覺d覺r.    

Mendeley

T覺klay覺n覺z 

Mendeleysizlerin arat覺rmalar覺n覺z覺 d羹zenlemenize dier akademisyenlerle 癟evrimi癟i ibirlii yapman覺za ve son arat覺rmalar覺 kefetmenize yard覺mc覺 olabilen akademik sosyal bir a ve 羹cretsiz bir referans d羹zenleme arac覺d覺r.    

MicroMedex

T覺klay覺n覺z 

1974 y覺l覺nda Amerikan Zehir Dan覺ma Merkezi taraf覺ndan kurulmu olup bug羹n Truven Health Analytics taraf覺ndan sunulmakta olan "襤la癟, zehir, hastal覺k, tehis ve tedavi konular覺nda kan覺ta dayal覺 ve kapsaml覺 veri kaynaklar覺n覺 i癟eren bilgi bankalar覺ndan olumaktad覺r.    

Nature

T覺klay覺n覺z

Nature Publishing Group'a ait, Biyoteknoloji, Di Hekimlii, Eczac覺l覺k, Ekoloji, Fizik, munoloji, Kanser, Kimya, Malzeme Bilimi, Mikrobiyoloji, Yer Bilimleri konular覺nda dergileri i癟erir.     

OECD iLibrary

T覺klay覺n覺z

1963 y覺l覺ndan g羹n羹m羹ze k羹resel kapsama sahip olan istatistik veritaban覺d覺r. Sadece finans perspektifli deildir. Makro ve mikro iktisad覺n b羹t羹n alanlar覺n覺 kapsamaktad覺r.    

Oxford University Press Online Journals

T覺klay覺n覺z

Sanat, beeri bilimler, biyokimya, molek羹ler biyoloji, ekoloji, iletiim, bilgisayar, m羹hendislik, genetik, ekonomi, iletme, ziraat, sal覺k, tarih, dil, edebiyat, hukuk, matematik, istatistik, t覺p, di hekimlii, m羹zik, felsefe, siyasetbilim, din, psikoloji ve sosyoloji konular覺nda yakla覺k 196 dergiye tam metin eriim salamaktad覺r.    

Primal Pictures Sports and Rehabilitation Anatomi

T覺klay覺n覺z

3D icerie sahip bu anatomi kayna覺 sanal manip羹lasyon salayarak insan formunu daha iyi anlayabilmek icin gelitirilmistir. Spor terapisi ve rehabilitasyon a覺rl覺kl覺 olmak uzere pilates ve diren癟 eitimini de kapsayan 11 interaktif mod羹l i癟ermektedir.    

Proquest Hospital Collection

T覺klay覺n覺z

T覺p bilimiyle ilgili 800 羹n 羹zerinde dergiye tam metin eriim salar.     

Regional Business News

T覺klay覺n覺z 

襤 d羹nyas覺 ile ilgili yakla覺k 100 A.B.D ve Kanada yerel yay覺n覺n覺 tam metin olarak i癟ermektedir.    

Royal Society of Chemistry

T覺klay覺n覺z

Royal Society of Chemistry taraf覺ndan yay覺nlanan kimya konusundaki yay覺nlar覺 kapsamaktad覺r.       

Sage 

T覺klay覺n覺z

Sosyal ve beceri bilimler ile yaam bilimleri alanlar覺ndaki 483 adet dergiye tam metin eriim salan覺r.    

Scopus 

T覺klay覺n覺z

Bibliyometrik ara癟larla birlikte arat覺rmay覺, izlemeye, analiz etmeye ve g繹rselletirmeye yarayan; hakemli yay覺nlardan oluan en b羹y羹k makale 繹z羹 ve at覺f veritaban覺d覺r.    

ScienceDirect

T覺klay覺n覺z 

1997'den g羹n羹m羹ze; Ziraat, Biyoloji, Sanat, Beceri Bilimler, M羹hendislik, 襤ktisadi-襤dari Bilimler, Teknoloji, evre Bilimleri, T覺p, Fen Bilimleri, Eczac覺l覺k, Astronomi, Sosyal Bilimler, Zooloji, Yer Bilimleri konular覺nda 1448 dergiye "tam metin" eriim salar.    

ScienceOnline

T覺klay覺n覺z

Science, haftal覺k disiplinleraras覺 bir bilim dergisidir. Science Online, derginin 1996 y覺l覺ndan bu yana bulunan yaz覺lar覺na eriim salamaktad覺r.    

SciFinder

T覺klay覺n覺z

>Chemical Abstracts'覺n online versiyonudur. Kimya ve kimya ile ilgili bilim dallar覺nda d羹nyadaki en geni veritaban覺d覺r.     

SpringerLINK

T覺klay覺n覺z

Springer yay覺nevi taraf覺ndan yay覺nlanan 癟eitli konulardaki 1280 adet dergiye ve 10.000 kitaba tam metin eriim salan覺r.    

SPORTDiscus with Full Text

T覺klay覺n覺z

Spor ve spor hekimligi dergilerine yonelik en kapsamli tam metin kaynagidir.    

Taylor & Francis Online Journals

T覺klay覺n覺z

Taylor & Francis yay覺nevi taraf覺ndan yay覺nlanan; 743 Sosyal ve Beceri Bilimler; 405 Fen Bilimleri, Teknoloji ve T覺p alan覺 olmak 羹zere toplam 1148 elektronik dergiye 1997 y覺l覺ndan g羹n羹m羹ze tam metin eriim salanm覺t覺r.    

ULAKB襤M Veritabanlar覺

T覺klay覺n覺z 

ULAKB襤M'de, 1990'laran ba覺ndan bu yana 癟eitli konu alanlar覺nda T羹rk癟e veri tabanlar覺 羹retilmektedir. T羹rk癟e veri tabanlar覺, bir yandan akademisyenlerin T羹rk癟e bilimsel s羹reli yay覺nlarda 癟覺kan makaleleri tek bir aray羹zden h覺zl覺 bir ekilde tarayabilmelerini m羹mk羹n k覺lmakta, dier yandan ise yay覺n niteliinin y羹kselmesine katk覺 salamaktad覺r.    

UpToDate

T覺klay覺n覺z

Kan覺ta dayal覺 geni kapsaml覺 bir t覺bbi bilgi kayna覺d覺r.    

Web of Science

T覺klay覺n覺z 

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sanat ve 襤nsan Bilimlerini konu alan dergileri ve konferans bildirilerini d羹zenli olarak tarayarak arat覺rma alan覺n覺zla en ilgili ve prestijli yay覺nlara ulaman覺z覺 salar.    

Wiley Interscience

T覺klay覺n覺z

襤 idaresi, finans, y繹netim, kimya, bilgisayar bilimleri, yerbilim, ziraat, eitim, m羹hendislik, hukuk, yaam ve sal覺k bilimleri, matematik, istatistik, fizik ve psikoloji konular覺nda 1234 adet dergiye geriye d繹n羹k arivleriyle beraber tam metin eriim salanmaktad覺r.    

World Bank 

T覺klay覺n覺z

K羹resel ekonomi ile ilgili en 繹nemli bilgi kaynaklar覺ndan biridir. WDI evrimii癟i veritaban覺 220 lkeye ait, 1960-2005 y覺llar覺n覺 kapsayan 593 kalk覺nma g繹stergesine dayal覺 istatistiksel bilgiler verir.    

.

.

.