Türkiye Atıf Dizini aboneliğimiz başlamıştır.

Bu Dizin, Türkiye’de Sağlık Bilimleri alanında yayımlanan 390 Türk dergisinin birbirlerine atıf yapmalarını ve ulusal atıf sayımızı yüksek seviyelere taşınmasını sağlamaktadır.

 

Erişim adresi: http://www.atifdizini.com/default/tr-index.html

Kayıt adresi: http://www.atifdizini.com/search/tr-index.html?s=tıp

 

Erişim ile ilgili ONEMLI BILGILER:

Üniversite içinden, her kullanıcının bir kereye mahsus ''yeni kullanıcı'' olarak yukarıda bulunan kayıt adresi linkinden kayıt yapması gerekmektedir.

Bu kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, kendi olusturduğunuz kullanıcı adı ve şifre ile her zaman kurum içi/kurum dışı erişim sağlayabilirsiniz.

 

Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı tüm dergilerin makaleleri, sağlık bilimleri alanında yayımlanan akademik-bilimsel makalelerdir.

Kayıtlı tüm dergiler, Türkiye’de en az iki sayı düzenli olarak yayımlanan hakemli (danışman değerlendirme sistemi olan) dergilerdir.

 

Dergi listesi ve dergiler için detaylar : http://www.atifdizini.com/journals/tr-index.html

Dergilerin Erişim Yılları: 2008’den günümüze 

  

Türkiye Atıf Dizini Önemli Özellikleri:

  • Türkiye’deki TEK ULUSAL ATIF TARAMA dizinidir.
  • Tek bir arama ile 390 dergide yayımlanan güncel makale başlıklarını hızlıca liste halinde görebilme, ilgi duyulan makalenin Türkçe-ingilizce özetine kolayca göz atabilme, istenilen makalenin tam metnine (pdf) anında erişebilme.
  • Makaleyi kaynak gösteren diğer makaleleri, makalenin yazarının başka makalelerine aldığı atıfları inceleyebilme.
  • Kayıtlı dergi sayısında her geçen gün artış.
  • Arastırmacıların konu ve kaynak tarama için harcadıkları zaman sorunlarına, ulusal düzeyde, hızlı, tek merkezden ve kolay arama ile çözüm sağlamaktadır.
  • Dizin’e kayıtlı dergilerin yeni sayılarının sürekli takibi ile anlık veri girişlerinin yapıldıgı geniş ve güncel bir veritabanıdır.
  • Dergilerin ve makalelerin etkinliklerinin karşılaştırılabilmesi için; ulusal etki değeri, ziyaretçi sayıları, yayın periyotlarına uyumları, aldıkları atıf sayıları, uluslararası etki değerleri (impact factor), yazar ve makale bazında alınan atıflar gibi birçok başlığı içeren ve veri tabanına kayıtlı ulusal dergilerin verilerinden derlenen “istatistik” menüsü yer almaktadır.
  • Dergilerin, kaynak gosterilirken kullandıkları kısaltmalarını, yayın periyotlarını, kayıtlı oldukları indeksleri içeren kısa bilgilerini içermektedir.
  • Başka makalelerden atıf almış makale başlığı, ilk tarama ekranında  görüntülenebilmektedir.
  • Dizinde SCI-E'ye kayıtlı 33 dergi var, 27 tanesinin tam metin erişimleri mümkün.