Kütüphane istatistikleri
- Kütüphane Kullanım istatistikleri 2018
      -- Kullanıcı Tipi istatistikleri
      -- Fakülte -Yüksekokul- MYO-Enstitü istatistikleri
     -- Bölüm istatistikleri
- Süreli Yayın istatistikleri
        -- Kullanım istatistikleri
- Kullanıcı Hizmetleri  istatistikleri
      -Ödünç Verme istatistikleri
            --- Bölümler
            --- Kullanıcı Tipi
            --- Koleksiyon Türü
            --- Konusal Dağılım
            --- iç Kullanım / Fotokopi
       -- Üyelik istatistikleri
       --Kütüphaneler Arası Ödünç Verme istatistikleri
- Bilgisayar Salonu istatistikleri
       -- Kullanıcı Tipi
       -- Fakülte / Bölüm   
       -- Kullanım Saatleri
- Veritabanı Kullanım istatistikleri
         -- 2017
 

KÜTÜPHANE iSTATiSTiKLERi 2009

KÜTÜPHANE iSTATiSTiKLERi 2010

KÜTÜPHANE iSTATiSTiKLERi 2011

KÜTÜPHANE iSTATiSTiKLERi 2012

KÜTÜPHANE iSTATiSTiKLERi 2013

KÜTÜPHANE iSTATiSTiKLERi 2014

KÜTÜPHANE iSTATiSTiKLERi 2015

KÜTÜPHANE iSTATiSTiKLERi 2016

KÜTÜPHANE iSTATiSTiKLERi 2017