MathsciNet

MathsciNet
Matematik ve matematiğin uygulama alanları olan Mühendislik, Fizik, Bilgisayar gibi konularda tüm dünyada yayınlanmakta olan makalelerin özet değerlendirmeleri"ni içermektedir. 

ilgili Kütüphaneci:
Ali C DEMiR
ali.cemal.demir@ege.edu.tr
Dahili:2125 / 168