TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTiTÜSÜ

 

YAYIN ADI

YAZAR

KULLANIM iSTATiSTiĞi

Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri: 1. Kısım Karşılaştırmalı Ses Bilgisi

Nikolaus POPPE

Çevirmen: Zeki KAYMAZ

0

Aşık Garip hikayesi üzerinde mukayeseli bir araştırma

Fikret TÜRKMEN

0

Aşık Şevki Halıcı'dan Derlenen Halk Hikayeleri

Fikret TÜRKMEN

Mustafa CEMiLOĞLU

0

Halk bilimi yöntemi

Julius KROHN

Kaarle KROHN

0

Makaleler ve incelemeler

Abdülkadir iNAN

0

Manas Destanı üzerinde incelemeler: (çeviriler)

Fikret TÜRKMEN

0

Nasreddin Hoca latifelerinin şerhi: (Burhaniye tercümesi) transkripsiyon metin inceleme

Fikret TÜRKMEN

0

Tahir ile Zühre

Fikret TÜRKMEN

0

Türk dünyası efsane ve masallarında bir dev tipi: Yalmavuz / Celmoğuz

Alimcan iNAYET

0

Türk edebiyatında harf şiirleri ve elif nameler

Mehmet TEMiZKAN

0

Türk halk edebiyatının Ermeni kültürüne tesiri

Fikret TÜRKMEN

0

Türkiye'deki gizli diller üzerine bir araştırma

Zeki KAYMAZ

0

Türkmen şiiri antolojisi

Fikret TÜRKMEN

Gurbandurdı GELDiEV

0

Yusuf mamay ve manas destanı: Doğu Türkistan kırgız varyantı

Alimcan iNAYET

0

imparatorluk politikalarında teo-stratejiler ve Türkiye

Nadim MACiT

0

Türkiye’deki gizli diller üzerine bir araştırma

Zeki KAYMAZ

0

Dünya-dil sistemi ve dini söylem: Laik-demokratik sistem ve teoloji

NADiM MACiT

0

Küresel güç politikaları Türkiye ve islam

Nadim MACiT

0

Türk halkları tarihine giriş: Ortaçağ ve erken yeniçağ'da Avrasya ve Ortadoğu'da etnik yapı ve devlet oluşumu

Peter B. GOLDEN

Çev.: Osman KARATAY

0

Türklerin kökeni

Osman KARATAY

0

Dede Korkut hikayeleri tesiri ile teşekkül eden halk hikayeleri

Metin EKiCi

0

Halk bilgisi folklor : Derleme ve inceleme yöntemleri

 

Metin EKiCi

0

Halk biliminde kuramlar ve yaklaşımlar 1

HAZ.: M. Öcal OĞUZ

HAZ.: Metin EKiCi

HAZ.: Nebi ÖZDEMiR

HAZ.: Gülin ÖĞÜT EKER

HAZ.: Selcan GÜRÇAYIR TEKE

0

Halk biliminde kuramlar ve yaklaşımlar 2

HAZ.: M. Öcal OĞUZ

HAZ.: Selcan GÜRÇAYIR TEKE

0

Halk biliminde kuramlar ve yaklaşımlar 3

HAZ.: M. Öcal OĞUZ

HAZ.: Selcan GÜRÇAYIR

HAZ.: Sunay ÇALIŞ

0

Türk Halk edebiyatı: El kitabı

M. Öcal OĞUZ

Metin EKiCi

Mehmet AÇA…

4

izmir'de yaşayan âşıklar antolojisi

Metin EKiCi

Pınar FEDAKAR

Sıtkı Bahadır TUTU

Mustafa GÜLTEKiN

izzet KOCADAĞ

0

Abdulla şaik talıbzade: Hayatı, sanatı, seçme eserleri (1881-1959)

Ali EROL

0

Mikayil müşfik : Azadlıq dastanı: Hayatı, sanatı, eserlerinden seçmeler

Ali EROL

0

Azerbaycan şiiri'nde romantizim: (1905-1917)

Ali EROL

0

Hophopname'de sosyal tenkit: (Sabir'in meclisinde "on iki kişi")

Ali EROL

0

Türk halk şiirinde sureler ve ayetler

Mehmet TEMiZKAN

0

Saha (Yakut) büyü masalları

Muvaffak DURANLI

0

Türk Düny. Araş. Ens. (Kütp. Ait yay.)

Türk Düny. Araş. Ens. (Kütp. Ait yay.)

0