Veritabanları

VERiTABANLARI

AÇIKLAMA

Academic Search Complete (EBSCOHOST)

Dünya üzerindeki en kapsamlı multi disipliner tam metin bilgi bankasıdır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Academic One File

 

11.000 den fazlası hakemli ve 8.300 den fazlası tam metin yaklaşık 17.500 dergiyi erişiminize sunmaktadır. The New York Times ve The Times (London) (1985'ten bu yana) tam metinlerine erişim imkanı sunmaktadır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

ACSESS Digital Library

 

Ziraat konu alaninda yayin yapan American Society of Agronomy, Crop Science Society of America ve Soil Science Society of America derneklerine ait dergiler, kitaplar ve toplanti sunumlarina 2010 yilindan günümüze erisebilirsiniz.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983

 

Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400'den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındırır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Association for Computing Machinery (ACM)

 

ACM Digital Library veritabanı, bilgisayar, elektrik ve elektronik ile igili dergileri kapsamaktadır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

American Academy of Pediatrics (AAP)

 

American Academy of Pediatrics (AAP) tarafindan yayinlanan Pediatri konusundaki 5 Adet dergiye erişim saglanmaktadir.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

American Chemical Society (ACS)

 

ACS (Amerikan Kimya Derneği) tarafından yayınlanmakta olan kimya alanında ve ilgili disiplinlerde 53 dergiye tam metin elektronik erişim imkanı sunmaktadır. En eskisi 1879 yılı olmak üzere dergilerin arşiv erişimleri mevcuttur.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

American Institute of Physics (AIP)

 

Fizik konusunda American Institute of Physics'e ait 22 adet dergiye erişilebilir.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

American Society of Civil Engineers (ASCE)

 

Çeşitli mühendislik konularında 30 adet dergiye tam metin olarak erişebilirsiniz.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

ASTM Digital Library

 

Çeşitli konularda 13000'den fazla ASTM Standardına, 1400'den fazla kitaba, 15000'den fazla makaleye ve 47000'den fazla bildiriye erişim sağlamaktadır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

American Physical Society (APS)

 

Fizik ile ilgili American Physical Society dergilerine tam metin erişim sağlar.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

BioOne

 

Biyoloji, ekoloji ve çevre bilimleri konularında 150'nin üzerinde dergiyi kapsayan BioOne; yüksek kalitede ve lider durumunda olan kaynakları bir araya toplayan veritabanıdır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

BMJ Online Journals

 

Klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tip alanlarındaki dergilere erişim sağlar. Lisans Anlaşmasının geçerli olduğu 20 Nisan 2007-19 Nisan 2009 tarihleri arasındaki sayılara tam metin erişim mümkündür.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Business Source Complete (EBSCOHOST)

 

Ekonomi ve ilişkili akademik disiplinlerde üretilmiş, dünyanın en kapsamlı tam metin veritabanıdır. Veritabanı içerisindeki tam metin makaleler, 1886'lı yıllara kadar geriye gitmesinin yanı sıra, 1.200'den fazla akademik dergide yayınlanan makalelerin atıf bilgilerine de erişmek mümkündür.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

CAB Abstracts

 

Ziraat ve uygulamalı yaşam bilimleri konularını kapsayan en kapsamlı uluslararası veritabanıdır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Cambridge Journals

 

Cambridge Üniversitesi tarafından yayınlanan Bilim, Teknoloji, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında 363 adet tam metin dergiye erişim sağlar.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Cochrane Library

 

Hasta bakım alanlarındaki (hastaneler, sağlık kuruluşları vb.), her düzeyde araştırma, öğrenme, finanse etme ve idare etmeden sorumlu olanları bilgilendirmek için yüksek kalitede veri sağlayan veritabanlarını içeren bir koleksiyondur.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

ChemSpider 

 

28 milyondan fazla kimyasal yapı ve bu yapılara ait detaylar veren ücretsiz bir kimyasal yapı veri tabanıdır. 400den fazla kaynaktan çekilen verilerle ChemSpider, tek bir ara yüz altından kullanıcılara kapsamlı araştırmalar yapma imkanı sunmaktadır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Dentistry & Oral Sciences Source

 

Diş hekimligi konusunda 210dan fazla temel akademik derginin indekslenip 160'dan fazlasinin tam metin olarak yer aldigi Dentistry & Oral Sciences Source'ta ayrica onlarca kitaba, konferans kaydina ve dergiye tam metin olarak erişebilirsiniz.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

DynaMed

 

Hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta bakımına yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en kapsamlı ve en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Ebook Central (EBRARY)

 

Çeşitli bilim alanlarında 161.893 adet elektronik kitaba tam metin erişim olanaği sağlar.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

EMERALD

 

işletme, ekonomi, insan kaynakları, yönetim, pazarlama, kalite, bilgi yönetimi,eğitim,kütüphane, mühendislik gibi konularda 121 dergiye tam metin erişim sağlanmaktadır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

ERIC

 

Eğitim literatürüne ve kaynaklarına erişim sağlamaktadır. 1966'dan günümüze kadar 1.4 milyondan fazla kayıt içeren ERIC, 337,000 tam metin doküman sunmaktadır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Gale Virtual Reference Library

 

•  Tüm kitaplar PDF ve MP3 formatinda indirilebilir(ingilizce ve 13 farklı dilde) 
Tanıtım için tıklayınız.

 

Gale Reference Complete

 

4 ana koleksiyon altında bir araya getirilmiş koleksiyonlar topluluğudur. Tıp, mühendislik, tarih, politika, sosyoloji, felsefe, ekonomi, din ve benzeri birçok bilim dalına yönelik makaleleri, kitapları, arşiv malzemelerini ve haber kaynaklarını bir arada bulabileceğiniz eşsiz bir koleksiyondur.
Kullanım rehberi için tıklayınız.

 

GreenFILE

 

Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Hiperkitap Veritabanı

 

Türkiye nin ilk online Türkçe tam metin elektronik kitap veritabanıdır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

IEEEXPLORE/ IEL

 

Elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik ve biyomedikal/biyoteknoloji alanlarında IEEE'nin 122 dergisi, IEE'nin 21 dergisi ve toplamda 7170 konferansın, 1988 yılından itibaren tüm içeriğine tam metin olarak erişim sağlar.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.
 

Iktisat Isletme ve Finans Dergisi

 

Aylık olarak yayınlanan, iktisat, işletme ve finans alanlarında makaleler sunan uluslararası, hakemli akademik bir dergidir.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Institute of Physics (IOP)  

 

Fizik, Biomedikal Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Elektrik, Makina ve Bilgisayar Mühendisliği konularını kapsamaktadır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

JOVE

 

Laboratuvar ortamında deney videoları içeren akademik video veritabanı JoVE, aşağıda yer alan paketler kapsamında erişime açılmıştır. Abone olunan yayınlar: Journal of Visualized Experiments- Biology Journal of Visualized Experiments- Bioengineering Journal of Visualized Experiments- Clinical and Translational Med. Journal of Visualized Experiments- Immunology and Infection Journal of Visualized Experiments- Neuroscience
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

JSTOR

 

Antropoloji, Arkeoloji, Ekoloji, Amerika ve Afrika çalışmaları, Asya çalışmaları, Bitki Bilimi,işletme, Orta Doğu Çalışmaları, Ekonomi, Maliye, Eğitim, Fen Bilimleri, Tarih Bilimi, Dil, Edebiyat, Latin Amerika Çalışmaları, Felsefe, Siyaset Bilimleri, Nüfus Etüdleri, Sosyoloji, Coğrafya,istatistik ve Matematik gibi konularda 353 hakemli dergiyi kapsamaktadır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

LWW Total Access Collection (OVID)

 

Tıp konusundaki 209 adet dergiye tam metin erişim sağlar.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

MasterFILE Complete

 

Dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. 1922'ye kadar uzanan içeriğinde 2,400'den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850'nin üzerinde referans kitabı, 73,000'i aşkın birincil kaynak dökümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

MathsciNet

 

Matematik ve matematiğin uygulama alanları olan Mühendislik, Fizik, Bilgisayar gibi konularda tüm dünyada yayınlanmakta olan makalelerin özet değerlendirmelerini içermektedir.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

MEDLINE

 

Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

MethodsNow

 

Kimyasal Analiz Yöntemlerini araştırmak ve kıyaslamak için kullanılan en geniş kaynaktır. MethodsNow programında, analitik ve sentetik yöntemlerin adım adım yönergeleri bulunmaktadır.
Kullanım rehberi için tıklayınız.

 

Mendeley

 

Mendeley sizlerin araştırmalarınızı düzenlemenize diğer akademisyenlerle çevrimiçi işbirliği yapmanıza ve son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen akademik sosyal bir ağ ve ücretsiz bir referans düzenleme aracıdır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

MicroMedex

 

1974 yılında Amerikan Zehir Danışma Merkezi tarafından kurulmuş olup bugün Truven Health Analytics tarafından sunulmakta olan "ilaç, zehir, hastalık, teşhis ve tedavi konularında kanıta dayalı ve kapsamlı veri kaynaklarını içeren bilgi bankalarından oluşmaktadır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Nature

 

Nature Publishing Group a ait, Biyoteknoloji, Diş Hekimliği, Eczacılık, Ekoloji, Fizik, Ümunoloji, Kanser, Kimya, Malzeme Bilimi, Mikrobiyoloji, Yer Bilimleri konularında dergileri içerir.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

NewsVault – Dijital Gazete Arşivleri

 

Financial Times, The Times, Ills. London News, Economist vb. daha bir çok gazete arşivine ulaşabileceğiniz gazete arşivi veritabanımızdır. 11 Milyon sayfadan fazla ve 400 yıllık geçmiş ile tarih, bilim, ekonomi, toplum ve daha bir çok başlık altında Avrupa, Osmanlı imparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti ve tüm dünya hakkında araştırma yapabileceğiniz gazete arşivi 
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Newspaper Source Plus

 

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Oxford University Press Online Journals

 

Sanat, beşeri bilimler, biyokimya, moleküler biyoloji, ekoloji, iletişim, bilgisayar, mühendislik, genetik, ekonomi, işletme, ziraat, sağlık, tarih, dil, edebiyat, hukuk, matematik, istatistik, tıp, diş hekimliği, müzik, felsefe, siyasetbilim, din, psikoloji ve sosyoloji konularında yaklaşık 196 dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Proquest Health Research Premium Collection

 

Tıp dergileri, kanıta dayalı kaynaklar ve tam metin tezlerden oluşan geniş kapsamlı bir içeriğe erişimi sağlamaktadır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

ProQuest Dissertations & Theses Global

 

Disiplinlerarası birçok konuda dünyada yapılmış 4 milyondan fazla teze tam metin ve bibliyografik erişim olanağı sağlamaktadır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

PubSpace (Açık Erişim)

 

Veritabanı Kapsamında, NASA tarafından finanse edilmiş, 939 yayın mevcuttur, Yeni yayınlar eklenmeye devam etmektedir.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Regional Business News

 

iş dünyası ile ilgili yaklaşık 100 A.B.D ve Kanada yerel yayınını tam metin olarak içermektedir.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Royal Society of Chemistry

 

Royal Society of Chemistry tarafından yayınlanan kimya konusundaki yayınları kapsamaktadır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Sage 

 

Sosyal ve beceri bilimler ile yaşam bilimleri alanlarındaki 483 adet dergiye tam metin erişim sağlanır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Scopus 

 

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı, izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük makale özü ve atıf veritabanıdır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

                                                                                 Devamı için tıklayınız.