Veritabanları

VERiTABANLARI

AÇIKLAMA

 

Proquest Health Research Premium Collection

 

Tıp dergileri, kanıta dayalı kaynaklar ve tam metin tezlerden oluşan geniş kapsamlı bir içeriğe erişimi sağlamaktadır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

ProQuest Dissertations & Theses Global

 

Disiplinlerarası birçok konuda dünyada yapılmış 4 milyondan fazla teze tam metin ve bibliyografik erişim olanağı sağlamaktadır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

PubSpace (Açık Erişim)

 

Veritabanı Kapsamında, NASA tarafından finanse edilmiş, 939 yayın mevcuttur, Yeni yayınlar eklenmeye devam etmektedir.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Regional Business News

 

iş dünyası ile ilgili yaklaşık 100 A.B.D ve Kanada yerel yayınını tam metin olarak içermektedir.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Royal Society of Chemistry

 

Royal Society of Chemistry tarafından yayınlanan kimya konusundaki yayınları kapsamaktadır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Sage 

 

Sosyal ve beceri bilimler ile yaşam bilimleri alanlarındaki 483 adet dergiye tam metin erişim sağlanır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Scopus 

 

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı, izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük makale özü ve atıf veritabanıdır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

ScienceDirect

 

1997 den günümüze; Ziraat, Biyoloji, Sanat, Beceri Bilimler, Mühendislik, iktisadi-idari Bilimler, Teknoloji, Çevre Bilimleri, Tıp, Fen Bilimleri, Eczacılık, Astronomi, Sosyal Bilimler, Zooloji, Yer Bilimleri konularında 1448 dergiye "tam metin" erişim sağlar.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

ScienceOnline

 

Science, haftalık disiplinlerarası bir bilim dergisidir. Science Online, derginin 1996 yılından bu yana bulunan yazılarına erişim sağlamaktadır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

SciFinder

 

Chemical Abstract ın online versiyonudur. Kimya ve kimya ile ilgili bilim dallarında dünyadaki en geniş veritabanıdır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.
 

SpringerLINK

 

Springer yayınevi tarafından yayınlanan çeşitli konulardaki 1280 adet dergiye ve 10.000 kitaba tam metin erişim sağlanır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

SPORTDiscus with Full Text

 

Spor ve spor hekimligi dergilerine yonelik en kapsamli tam metin kaynagidir.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Taylor & Francis Online Journals

 

Taylor & Francis yayınevi tarafından yayınlanan; 743 Sosyal ve Beceri Bilimler; 405 Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp alanı olmak üzere toplam 1148 elektronik dergiye 1997 yılından günümüze tam metin erişim sağlanmıştır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

The Times Dijital Arşiv 1785-2010

 

The Times, 1785 yılından bu yana dünya olaylarını objektif bir şekilde kapsayan en eski günlük gazetedir. The Times, 200 yılı aşkın tam metin tıpkı basımlardan oluşan 19. ve 20. yüzyılın en saygın çevrimiçi kaynaklarından biridir.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Turnitin

 

Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği Lisansüstü Eğitim-Öğretim Program Açılması ve Yürütülmesine Dair ilkelerin D1 maddesi uyarınca, Tez Savunma Sınavından Önce Tez Orijinallik Raporunun enstitüye ve savunma jüri üyelerine iletilmesi gerekmektedir. Tez Orijinallik Raporu, öğrencinin danışmanı tarafından alınacaktır. Tez çalışmasını tamamlayan öğrencilerimizin konu ile ilgili olarak Danışmanlarıyla iletişim kurması gerekmektedir.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Türkiye Atıf Dizini

 

Türkiye Atıf Dizini, Türkiye'de Sağlık Bilimleri alanında yayımlanan 390 Türk dergisinin birbirlerine atıf yapmalarını ve ulusal atıf sayımızı yüksek seviyelere taşınmasını sağlamaktadır.
Kayit adresi için tıklayınız.

 

ULAKBiM Veritabanları

 

ULAKBiM de, 1990 ların başından bu yana çeşitli konu alanlarında Türkçe veri tabanları üretilmektedir. Türkçe veri tabanları, bir yandan akademisyenlerin Türkçe bilimsel süreli yayınlarda çıkan makaleleri tek bir arayüzden hızlı bir şekilde tarayabilmelerini mümkün kılmakta, diğer yandan ise yayın niteliğinin yükselmesine katkı sağlamaktadır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

UpToDate

 

Kanıta dayalı geniş kapsamlı bir tıbbi bilgi kaynağıdır
Kullanım Rehberi için tıklayınız

 

Web of Science

 

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sanat ve insan Bilimlerini konu alan dergileri ve konferans bildirilerini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla en ilgili ve prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlar.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

Wiley Interscience

 

iş idaresi, finans, yönetim, kimya, bilgisayar bilimleri, yerbilim, ziraat, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam ve sağlık bilimleri, matematik, istatistik, fizik ve psikoloji konularında 1234 adet dergiye geriye dönük arşivleriyle beraber tam metin erişim sağlanmaktadır.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.

 

World Bank 

 

Küresel ekonomi ile ilgili en önemli bilgi kaynaklarından biridir. WDI Çevrimiiçi veritabanı 220 Ülkeye ait, 1960-2005 yıllarını kapsayan 593 kalkınma göstergesine dayalı istatistiksel bilgiler verir.
Kullanım Rehberi için tıklayınız.