Ayırtma

istenen kaynak bir başka kullanıcı tarafından ödünç alınmış ise ayırtma işlemi yapılır.

Ayırtma işlemi ödünç verme bankosuna başvurularak yapılır.

Ayırtılan kaynak kütüphaneye geldiğinde, kullanıcı e-posta yolu ile bilgilendirilir.

Ayırtılan yayın, üyeye bildirilmesinden itibaren 24 saat içinde alınmazsa sıradaki üyeye verilir, sırada bir başka üye yoksa kütüphanedeki yerine konulur.